Projektgruppe Jüdisches Leben in Ingenheim


Recherche / Forschung / Anfragen
Kurt Bangerth, Klaus-Frédéric Johannes M.A., Kurt Johannes, Ralf Piepenbrink

Vorträge / Führungen
Ralf Piepenbrink
Kurt Bangerth
 
Redaktion Website / Bildaufbereitung / Datenbankpflege
Stefanie Anders M.A., Felix Redlingshöfer, Alexander Walther, Michael Ochs
 
Grafik Dorfpläne
Marcus Wirth
 
Grundriss Friedhof
Fritz Cawein
 

Arbeitskreis Pflege des Jüdischen Friedhofes
Kurt Bangerth, Hermann Dahl, Heike Susanne Doll, Fritz Garrecht, Marcus Hohaus, Jürgen Holk, Bernd Jantzer, Kurt Johannes, Kurt Leonhard, Wolfgang Mundinger, Christian Paulus, Klaus Spiegel, Herbert Sutter

mehr zum Arbeitskreis Pflege des Jüdischen Friedhofes »